FMN Östersund

 Föräldraföreningen Mot Narkotika

Familjelivskurser

”Man slutar inte missbruka av kärlek.Man slutar av de negativa konsekvenserna”                                                                                                                                                        (Totte citat)

FAMILJELIVSKURSEN FMN startade för mer än 30 år sedan en utbildning för anhöriga som ett komplement till rådgivningen och självhjälpsverksamheten.

Tanken var att man efter viss kontakt med rådgivaren skulle få en ordentlig genomgång för både intellekt och känsla. På 2-3 dagar går man igenom den egna historien i grupp och upptäcker att man inte är ensam. Kursledarna genomför olika övningar och rollspel, den stora gruppen samlas mellan varven för att lyfta fram vissa exempel.

Kursdeltagarna som är ca 15 får också en ordentlig genomgång av skyldigheter samt rättigheter visavi lagar och myndigheter. Många anhöriga dyker upp på ”Familjelivskursen” med kuvad kroppshållning, flackande blick och en tung börda av kaos, skuld och skam. Förändringen på vägen hem är slående. Livsgnistan är tillbaka, man möter raka blickar och det är ett ständigt diskuterande om olika levnadsöden och vad man ska göra när man kommer hem. ”Familjelivskursen” är en unik utbildning för anhöriga.

Kursledarna är mycket erfarna FMN:are som suttit i samma båt en gång i tiden. Igenkännandet är ett viktigt instrument. Varje kursledare har genomgått kurser och handledning för att klara av sin uppgift. Både riksförbundet och vissa föreningar anordnar ”Familjelivskurser”. En del kurser är också öppna för en eller ett par socialarbetare eller andra intresserade.

FMN Östersund anordnar också egna anhörigkurser (förutom familjelivskurser), där vi arbetar med ett speciellt kompendium.