FMN Östersund

 Föräldraföreningen Mot Narkotika

FMN:s förebyggande verksamhet.

FMN:

- Ger råd och självhjälp

- Ger kunskap om droger baserat på erfarenhet

- Håller informationsmöten för elever, föräldrar och lärare och andra yrkesgrupper

- Skapar tillsammans med dig opinion mot narkotika och förebygger drogmissbruk.

FMN har allt sedan sin start 1968 kombinerat självhjälp med kamp. Vi anser det viktigt att också arbeta förebyggande för att inte andras barn ska hamna i samma situation som många av FMN:s medlemmar

FMN förebygger och hindrar narkotika, alkhol, m.m.-missbruk genom att satsa på fyra viktiga områden.

Det första är att sprida vår erfarenhet om droger och familj. Vad som händer i en familj som drabbas av drogmissbrukande barn. Att vara anhörig. Men också om vilka tecken som man bör vara särskilt vaken för om man som förälder vill upptäcka missbruk tidigt.

Vi förmedlar våra unika perspektiv och ger mer än bara ren fakta. Vi kombinerar intellektuell kunskap med ett känslomässigt budskap. Detta gör att många uppskattar vår information, det ger något till både huvud och själ. Därtill är det för unga svårt att värja sig för att missbruk inte är ”min ensak” utan att hela familjen drabbas, både föräldrar, syskon och släkt.

FMN satsar också på att förebygga missbruk genom att kräva att politiker prioriterar kampen mot narkotika. Det kan handla om att skapa kommunala handlingsplaner, åtgärdskedjor, att satsa på vård och behandling mm. Opinionsarbetet är ovärderligt om vi ska få resurser till kampen mot missbruk.

Det finns en rad livsviktiga problemområden, det är aldrig självklart att narkotika står högt på dagordningen. Men det är FMN:s skyldighet att se till att så är fallet. Många föreningar arbetar även med praktiskt förebyggande arbete som föräldravandringar, ungdomsverksamhet, lokalradio m.m.

Till sist har förbundet satsat mycket på att samverka med myndigheter och andra organisationer. Vi är därför sedan länge en mycket respekterad och trovärdig organisation. Vi finns med i en rad samverkans- och referensgrupper. Det har också varit självklart för oss att man inte kan bortse från det internationella samarbetet.

FMN tillhör en världsomspännande rörelse av föräldraföreningar som kallas ”Pride Family of Nations”, baserad i USA. Vi var med och bildade NMN, Norden Mot Narkotika i mitten av 80-talet och där finns föräldraföreningar från alla fem nordiska länder. FMN är också medlem i EURAD (Europe Against Drugs) en paraplyorganisation med 14 europeiska länder representerade.

Vi är mycket stolta över denna kombination av självhjälp för anhöriga som befinner sig i ett förlamande kaos och vår förebyggande verksamhet. Stöd och kamp ger tillsammans möjligheter för var och en av våra medlemmar att utveckla sig själva samtidigt som det finns en chans att aktivt delta i ansträngningarna att missbruk inte ska drabba fler.

Du får gärna göra det lättare för oss genom att aktivt eller passivt bli medlem i FMN. Ditt medlemskap registreras i den förening som finns närmast Dig och gör vår framtid än tryggare.