FMN Östersund

 Föräldraföreningen Mot Narkotika

Om du vill förebygga

Ingen tänker sig ett liv som knarkare, det är ingenting man väljer att bli. Ändå blir några det.

Att experimentera med droger är att spela med sin kropp och sin hjärna som insats.

Kunskap ger mod att säga nej. Och att hjälpa till om det går snett för en kompis.

Om du vill förebygga Många undrar om man kan förebygga missbruk. Det finns en hel del man kan göra men som dock inte garanterar att ditt barn aldrig kommer att använda droger. Men det kommer utan tvekan att försvåra och experimenterandet upptäcks tidigare.

1) Det är bra om ditt barn inte börjar röka. Det visar sig att risken att ditt barn prövar hasch ökar om han/hon röker vanliga cigaretter

 2) Det är bra om ditt barn inte dricker alkohol. Många som prövar narkotika gör det när de är påverkade av alkohol. Då gör man saker man inte skulle göra nykter.

3) Din attityd till rökning/alkohol har stor betydelse. En rad undersökningar visar att föräldrar som tar ställning mot att deras barn använder cigaretter eller alkohol får barn som röker eller dricker betydligt mindre. Även om föräldrarna själva röker eller dricker. Din tonåring behöver ditt avståndstagande med sig i ryggen, det är skönt att ”skylla på” när grupptrycket sätter in.

4) Lär känna föräldrarna till dina barns kompisar. När ett ungdomsgäng fungerar bra så tycker de flesta föräldrar att det inte finns anledning att lära känna ungdomarnas föräldrar. Men när gänget börjar med ett negativt intresse som t.ex. att snatta, att dricka mycket alkohol eller använda narkotika då är det sent. Ett gäng med negativa intressen försöker skaffa sig utrymme och hålla vuxna utanför. Det går mycket enkelt om inte föräldrarna har kontakt med varandra. Därför är det både lättare och trevligare att skapa ett ”skyddsnät” innan ditt barns gäng börjar med något negativt.

5) Bygg ett skyddsnät. Ett skyddsnät innebär gemensamma regler, att man kollar upp, att man ringer varandra. Att kunna visa oro utan att bli avvisad av andra vuxna. Om man kommer överens om det innan så brukar det fungera bra. Ett skyddsnät har dock maskor, vi rekommenderar att det även i detta skyddsnät finns frihet och ansvar. 

6) Ställ krav på dina barns skola. Ställ krav på att dina barns skola har någon form av handlingsplan mot skolk och missbruk. Vad görs vid misstanke? Kontaktar man föräldrarna eller försöker man hålla det internt? Vilken beredskap finns, har lärarna kunskap? Hur ser ANDTundervisningen ut? Hur mycket gör skolan för att dina barn ska få bra kunskap om alkohol och droger? När blev ni föräldrar kallade?

7) Ställ krav på din kommun. Hör efter vad polisen gör om man misstänker ett ungdomsgäng. Vad gör socialarbetarna? Fråga din politiker vad kommunen gör för att hålla nere missbruk.

8) Ställ krav på dig själv. Skaffa kunskap. Ring de andra föräldrarna, se till att träffas – innan. Gå ut och nattvandra istället för den 100:e kvällen framför TV:n. Att lägga sig i är att bry sig. Gör det!