FMN Östersund

 Föräldraföreningen Mot Narkotika

Om FMN

Bakgrund

FMN bildades  år 1968, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbas av.  FMN-Östersund startade 2004.

Idag har FMN – rörelsen vuxit till ett nätverk av grupper över hela landet. Lokalföreningar, kontaktgrupper och kontaktpersoner är anslutna till FMN riksförbundet

Basen i FMN:s arbete är länkverksamhet för familjer med missbruksproblem, förebyggande insatser och drog politisk opinionsbildning.

FMN är naturligtvis öppet för andra intresserade som vill arbeta mot narkotika.

 

Vad gör FMN?

Det socialkurativa arbetet utgör basen för FMN:s verksamhet. Behövande  beställer tid och kommer till föreningen för samtal och rådgivning.

Man kan komma ensam eller tillsammans med familjen men ALDRIG med missbrukaren.

Det är viktigt att hela familjen, föräldrar, sambos och syskon, de som är missbrukarens nätverk, arbetar tillsammans för att bryta ett missbruk.

FMN syftar främst till att ge de anhöriga kunskap och styrka, vänskap och gemenskap, vilket är ett gott stöd för att kunna bryta ett pågående missbruk.

 

FMN:s ideologi

 • Missbruk är ingen sjukdom, men det orsakar ofta sjukdom.
 • Varje individ ( således även missbrukare och kriminella) ändrar sitt beteende, när det med deras mått mätt finns tillräcklig anledning.
 • Det svåraste är inte att få missbrukaren att sluta missbruka. Det är mycket svårare att förmå hans sociala nätverk att ge anledning till detta, bl.a.genom att låta honom/henne ta de fulla konsekvenserna av sitt missbruk.
 • Nätverket måste omgående tydligt markera avståndstagande från missbruk- INGA DUBBLA BUDSKAP.
 •  
 • Upphöra med varje missriktad hjälpinsats, som bidrar till att göra fortsatt missbruk möjligt eller uthärdligt.
 • Första delmålet vid all missbruksbekämpning är drogfrihet- därefter är missbrukaren behandlingsbar.
 • Anhöriga kan däremot behandlas med stor framgång redan innan deras missbrukare är drogfri.
 • Denne påverkas positivt, även om han är frånvarande.
 • Den enda person DU direkt kan förändra – är DIG SJÄLV.
 • FMN kan inte hjälpa alla – bara dem, som vill hjälpa sig själva.