FMN Östersund

 Föräldraföreningen Mot Narkotika

Självhjälpsgrupp

 

Självhjälpsgrupp i Östersund 

Tisdagar, ojämna veckor kl.18,00.

Inför första besöket:

Ring 072 - 530 20 99 eller maila fmnostersund@gmail.com

Välkommen till oss!

Vi har tystnadslöfte!

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP FMN:s bas är hjälp till självhjälp.

I en självhjälpsgrupp hjälper och stöttar medlemmar i gruppen varandra. Det som alla gruppmedlemmar har gemensamt är att de har en drog,alkohol, tablett, m.m.-beroende anhörig. Men där slutar likheten, vi är också unika och olika på en rad områden.

Vi brukar säga att missbruket plogar fåror genom en familj som nästan är identiska från familj till familj. Man kan känna igen mönstren överallt, till och med om man träffar familjer från Afrika, USA eller Asien.

Beroendet och medberoendet skapar gemensamma sår och livsmönster. Men vägen ur ett missbruk är unik. Ingen familj är den andra lik, varje familj har sina rötter, sina resurser och därmed sina unika vägar ur ett medberoende och ett missbruk. Det viktiga är att betona det gemensamma i början för att komma förbi förlamande skuld och skamkänslor och sakta men säkert bygga upp de inneboende resurserna.

Därför är gruppen i sig den viktigaste faktorn. När vi lär känna varandra så blir vi också trygga med varandra. Vi törs lätta vårt hjärta och tala om det som känns så svårt och gör så ont. Vi upptäcker att det finns andra som upplever vardagen besvärlig ungefär som jag. Jag är inte ensam.

Genom ärliga och raka diskussioner i gruppen så hittar vi så småningom en väg ut. Med stöd av gruppen så vågar vi pröva och förändra olika sidor hos oss själva och i familjen som t.ex. familjeroller, attityder, gränssättning m.m.

Processen är igång, en utveckling har börjat. Igenkännandet och gemenskapen är grundläggande för självhjälpsarbetet. Man kan betrakta rådgivaren som ett verktyg och gruppen som behandlaren.

Självhjälpsgruppen är en helt öppen grupp dit man en gång i veckan (eller vad föreningen bestämmer) kan delta som ny eller gammal förälder/syskon/sambo mm. Gruppen är inte sluten vilket innebär att man kan gå in och ur när man vill. En del FMN-föreningar har också slutna grupper för t.ex. mammor, pappor, syskon, veteraner m.m. 

FMN:s självhjälpsgrupper baseras på gemenskapen, igenkännandet, värmen och friheten att få ”vara sig själv”.