FMN Östersund

 Föräldraföreningen Mot Narkotika

Rådgivning

FMN har alltid arbetat med rådgivning i olika former sedan starten.

Rådgivaren ska fungera som första kontakt och är den person nya hjälpsökande får träffa. 

För en anhörig kan samtalet till FMN vara såväl det första som sista försöket att få hjälp. Den allra första telefonkontakten kan bli avgörande för denna medmänniska.

Många anhöriga har efteråt uttryckt sin lättnad att äntligen kommit rätt. Äntligen någon som lyssnar och förstår.

I rådgivningssamtalen är det fokus på dig och din situation.

Rådgivningen sker ett antal gånger efter den enskildes behov, sedan slussas den anhöriga vidare till den öppna självhjälpsgruppen om den anhörige vill.

Man kan gå både på enskilda samtal och i grupp utifrån sitt eget behov och önskan.

Du kan även få telefonrådgivning (FMN Östersund), då bokar du tillsammans med rådgivaren en tid och klockslag och då ringer rådgivaren upp dig, samtalet är ca 1 timme.

Våra erfarenheter visar att rådgivare främst hjälper den hjälpsökande i början genom att: • Lyssna • Ta på allvar • Bekräfta • Vara ödmjuk

FMN´s rådgivare har egen erfarenhet att vara anhörig men har även gått FMN´s rådgivarutbildning, C.R.A.F.T- utbildning några av rådgivarna har även MI-motiverande samtals utbildning.

FMN betraktar familjen och andra anhöriga som en resurs som kan bli en del av lösningen istället för en del av problemet.

FMN Östersund har utbildad rådgivare som du når via fmnostersund@gmail.com eller 072 - 530 20 99