FMN Östersund

 Föräldraföreningen Mot Narkotika

Syskon – och Andra grupper

Ge mig mod och styrka

Ge mig tid och energi

Att våga LEVA

En del föreningar har även KAOS, ”kamrat- och syskongrupper”, för syskon och kamrater till missbrukare.

Syskon har en mycket central och besvärlig situation i en familj med missbruk. De glöms ofta bort eller tjänar som stödföräldrar.

Vissa FMN-föreningar har också mamma-, pappa- och veterangrupper som är slutna. De kompletterar den öppna självhjälpsgruppen.

Östersund har inte någon syskongrupp än men hoppas kunna starta en framöver.